Financieel & Administratief beheer

Hertheu kan uw gehele financiële administratie en boekhouding van de VvE verzorgen, ook het opstellen van de een heldere financiële VvE Jaarrekening behoort tot het financieel beheer.


Onder de diensten met betrekking tot het financieel beheer worden verstaan:

  • het verzorgen van de financiële administratie;
  • het aanvragen van mogelijke subsidies
  • het opzetten en bijhouden van de debiteuren- en crediteurenadministratie;
  • het beheren van ten name van de VvE staande bankrekening(en);
  • het controleren van de facturen en verrichten van betalingen.
  • het incasseren van de door de leden aan de VvE verschuldigde voorschotbijdrage;
  • opstellen van de begroting 
  • opstellen van de jaarrekening
  • het begeleiden van de kascontrolecommissie;
  • het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de voorschotbijdragen, het aanmanen van debiteuren en indien noodzakelijk het (doen) treffen van rechtsmaatregelen ter zake. Alle hierop voortvloeiende kosten komen voor rekening van de debiteur.

Contactgegevens

Hertheu BV
Hoeveveld 16
6584 GG Molenhoek LB
024 388 1080
@ info@hertheu.nl